مزدا 3 جدید

مدل : 1390

رنگ : سفید 

نوع گیربکس : اتومات

قیمت : روزانه 2.600.000 تومان

 

شرکت رنت اتومبیل
مزدا 3

قیمت : ۰۰۰‚1.000 روزانه