شرایط اجاره خودرو

توجه داشته باشید فقط یکی از شرایط ذیل کافیست که شما خودرو ی مورد نظر خود را از ما اجاره کنید

  • tik ضمانت های دفتر اجاره اتومبیل ملل
  • tik خودرو با سند و صاحب سند یا وکیل قانونی
  • tik پاسپورت و ایدی کارت جهت مسافرین خارجی
  • tik طلا با فاکتور به مقدار۱۰٪ ارزش خودرو مورد نظر
  • tik چک تضمین شده بانکی(در زمان عودت خودرو عینا مسترد میگردد)مبلغ چک به مبلغ ارزش خودرو مورد نظر میباشد

شرایط خاص

حتی اگر شما قادر به تهیه ضمانت های ذکر شده را ندارید می توانید با ما تماس بگیرید تا راه حل مناسبی برای شما فراهم کنیم